Lịch phát sóng các kênh truyền hình VTV Ngày 23 tháng 7 năm 2012

Đăng ngày: 08:10 Ngày 23/07/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - kinh doanh 00h : 30 Phim tài liệu Đi giữa kẻ thù - Tập 3 01h . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 25 tháng 7 năm 2012

Đăng ngày: 09:27 Ngày 23/07/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - kinh doanh 00h : 30 Phim tài liệu Đi giữa kẻ thù - Tập 4 01h . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 26 tháng 7 năm 2012

Đăng ngày: 11:10 Ngày 25/07/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - Kinh doanh 00h : 30 Phim tài liệu Đi giữa kẻ thù - Tập 5: . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 27 tháng 7 năm 2012

Đăng ngày: 13:58 Ngày 25/07/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 30 Phim tài liệu Đi giữa kẻ thù - Tập 6 01h : 00 Tin tức 01h : 10 Lục . . .

Kỳ Olympic VTV6 thay đổi khung giờ phát sóng

Đăng ngày: 13:50 Ngày 26/07/2012

Thực hiện kế hoạch tường thuật trực tiếp các trận bóng đá nam, nữ tại Olympic London 2012, VTV6 sẽ điều chỉnh giờ phát sóng của một số chương . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 30 tháng 7 năm 2012

Đăng ngày: 11:45 Ngày 27/07/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 VTV kết nối Sự trở lại của diễn viên Kiều Anh với phim . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 02 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 11:30 Ngày 24/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - tiêu dùng 00h : 30 Sự kiện và bình luận 01h : 00 Tin tức . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 03 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 07:50 Ngày 31/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 VTV kết nối Chuyện bên lề phim làn môi trong mưa trên VTV6 00h : 30 . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 04 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 08:29 Ngày 31/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Phóng sự Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới 00h : 30 . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 05 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 08:36 Ngày 31/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - kinh doanh 01h : 00 Tin tức 01h : 10 Talk Vietnam Chuyên gia . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 06 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 08:45 Ngày 31/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tiêu điểm Năm học mới - nói về chữ "tâm" trong nghề giáo 00h : . . .

Lịch phát sóng truyền hình Việt Nam VTV ngày 07 tháng 9 năm 2012

Đăng ngày: 09:03 Ngày 31/08/2012

Chọn kênh: Kênh VTV1 | Kênh VTV2 | Kênh VTV3 | Kênh VTV6 Lịch chiếu kênh VTV1 00h : 00 Tin tức 00h : 10 Tài chính - kinh doanh 01h : 00 Tin tức 01h : 10 Lục lạc vàng 01h : 30 Bản . . .